پیش دبستان و دبستان دخترانه غیردولتی ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

مدیریت دبستان

خانواده و مدرسه دو شریک جدی در امر تربیت و آموزش فرزندان محسوب می شوند و ارتباط و همراهی و همسویی بین این دو نهاد تربیتی لازم و ضروری می باشد .

آنچه که در این شرایط بحرانی ، حاکم بر رابطه این دو نهاد گردیده است یادگیری الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در امر تعلیم و تربیت می باشد که تحولی عظیم را به وجود آورده است .

بنابراین نیاز است هر دو نهاد ، بحران را به فرصت تبدیل نمایند و در جهت استفاده موثر از فضای الکترونیکی گام بردارند . چرا که آموزش الکترونیکی با همه مشکلات ، فرصتهایی را به ارمغان آورده است که لازم است توجه ویژه ای به این فرصتها گردد .

1 فضای یادگیری جدید بیشتر یادگیرنده محور است چرا که تقاضاهای متنوعی را بر یادگیرندگان تحمیل می کند که نوعا از الزاماتی که در کلاسهای سنتی تجربه شده فراتر است .

2 تشویق و ترغیب افراد به افزایش دانش رسانه ای

3 فراگیران یاد می گیرند که چگونه یاد بگیرند و یادگیری خود را چگونه تنظیم نمایند و چگونه از راهکارهای مناسب برای تنظیم یادگیری خود استفاده نمایند .

4 فرزندان به جای استفاده تفریحی و وقت گذراندن اوقات در محیط مجازی آن را عامل پیشرفت و یادگیری و رشد و پرورش می دانند و در جهت استفاده هدفمند و موثر تربیت می شوند .

لذا آنچه که باعث استفاده موثر و هدفمند می گردد همدلی و همراهی دو نهای خانواده و مدرسه است چرا که فضای مجازی برای همیشه پهنای وسیعی از محیط یادگیری و تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است .

امید است جهت پیمودن این فرایند چون همیشه خانواده یاریگر مدرسه جهت دستیابی به اهداف و انتظارات مورد لزوم باشد .

 

                                                                                                                      ان شاالله

                                                                                                    مدیریت آموزشگاه : جاماسبی